Lempeä Äitiys -tapaamiset

Lempeä Äitiys -tapaamiset on tarkoitettu sinulle, joka kaipaat tukea, kuuntelijaa ja kannustusta omalla äitiyden matkallasi. Vaikka äitiyteen liittyy paljon ilon ja onnen tunteita, on täysin normaalia, että tunteet voivat ajoittain olla vaikeita ja ristiriitaisia ja niitä voi olla haastava käsitellä. Usein oloa helpottaa jo se, että asioista voi puhua ääneen. Tärkeintä on, ettet jää tunteidesi kanssa yksin.

Lempeä Äitiys -tapaamisissa saat turvallisen ja rauhaisan tilan kertoa omista ajatuksistasi, tunteistasi ja kokemuksistasi juuri sellaisina kuin ne ovat ja kaikki tunteet ovat sallittuja. Olen sinulle läsnä ja kuuntelen.

Lempeä Äitiys -tapaamiset tarjoavat sinulle

  •  Matalan kynnyksen keskustelutukea äitiyteesi liittyvien ajatusten, tunteiden ja kokemusten
    käsittelyssä
  • Turvallisen ilmapiirin käydä läpi synnytyskokemustasi tai -pelkoasi
  • Rauhallisen ja läsnäolevan kohtaamisen, jossa käsitellä lapsihaaveeseen, lapsettomuushoitoihin tai keskenmenoon liittyviä tunteita, ajatuksia ja kokemuksia
  • Tukea äitiyden ja arjen haasteisiin
  • Näkökulmia tämänhetkiseen elämäntilanteeseesi
  • Voimavaroja arkeen ja jaksamiseen

Olet tervetullut vastaanotolleni myös jos haluat tulla keskustelemaan ja pysähtymään hetkeksi itsesi,
äitiytesi, elämäntilanteesi ja ajatustesi äärelle ilman suurempia huolenaiheita. Kun kaipaat lempeää, aitoa kohtaamista ja kuulluksi tulemisen kokemusta olen sinua varten. Autan sinua löytämään voimavaroja arjen jaksamisen ja hyvinvointisi tueksi, jotta sinä ja koko perheesi voitte paremmin.

Kätilön Lempeä Äitiys -tapaamiset

Synnytyskeskustelu

Synnytys on yksi elämän merkittävimpiä kokemuksia ja on tärkeää käsitellä synnytys osaksi omaa äitiyttä ja vanhemmuutta. Erityisesti silloin, jos synnytykseen liittyy pettymyksiä tai se on ollut traumaattinen kokemus, se on tärkeää päästä käymään läpi ammattilaisen kanssa.

Vaikka itse synnytyskokemusta ei voi muuttaa, joskus voi tuntua lohdulliselta tietää, että omaa suhdetta kokemukseen voi. Synnytyskokemuksen käsittelyn avulla voi oppia ymmärtämään paremmin itseään, tunteitaan sekä tunnistaa omia vahvuuksia ja voimavaroja.

Synnytyskeskustelussa käymme läpi synnytyksen tapahtumia ja niiden herättämiä tunteita. Saat kertoa kokemuksesi rauhassa juuri sellaisena kuin se on ja kaikki tunteet ovat sallittuja. Joskus synnytystä on ajankohtaista käydä läpi jo pian synnytyksen jälkeen, joskus vasta vuosien kuluttua. Synnytyskeskusteluun olet tervetullut silloin, kun sinä sitä tarvitset.

Synnytyskeskusteluun voi varata ajan myös kumppanille tai tukihenkilölle. Jokaisella synnytyksessä läsnä olleella on siitä oma kokemuksensa ja joskus asiat koetaan hyvin eri tavoin. On tärkeää, että jokainen tulee oman kokemuksensa ja tunteiden kanssa kuulluksi.

Synnytyspelkokeskustelu

Synnytyspelkoa voidaan hoitaa ja on tärkeää ettet jää pelkosi kanssa yksin. Synnytyspelon käsittelyssä on tavoitteena auttaa odottavaa äitiä valmistautumaan synnytykseen antamalla tarpeeksi tietoa, vähentää pelon tunnetta sekä lisätä turvallisuuden tunnetta ja luottamusta itseen.

Tapaamisessa keskustelemme synnytykseen liittyvistä ajatuksista, peloista ja kokemuksista sekä synnyttäjää askarruttavista asioista. Tuen ja autan sinua myös valmistautumaan synnytykseen. Tapaamisessa hyödynnämme myös erilaisia kehon-ja mielenharjoituksia, joita voit tehdä odotusaikana synnytykseen valmistautuessa ja jotka ovat helppo palauttaa synnytyksen aikana mieleen.

On hyvä muistaa, että myös kumppania tai tukihenkilöä voi tuleva yhteinen synnytys huolettaa tai pelottaa. Myös hänen on tärkeä käsitellä omia mahdollisia jännityksen tai pelon aiheita, jotta hän voi olla hyvänä tukena synnytyksessä.

Keskeinen osa synnytykseen valmistautumista on myös synnytyssuunnitelman tekeminen, jonka tekemistä voimme käydä tapaamisessa yhdessä läpi. Synnytyssuunnitelma on keino kirkastaa omia toiveita ja ajatuksia synnytykseen liittyen. Synnytyssuunnitelma on hyvä kommunikoinnin väline synnyttäjän, kumppanin/tukihenkilön ja henkilökunnan välillä. Sen avulla voi varmistaa, että omat toiveesi tulevat kuulluksi.