Ratkaisukeskeinen taideterapia

Palveluni on ennaltaehkäisevää ja matalankynnyksen voimavaroja ja itsetuntemusta lisäävää ratkaisukeskeistä lyhytterapeuttista ohjausta, ei terveydenhuollollista terapiaa. Keskustelu ja työskentely suunnataan tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Painopiste on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön interventioissa. Ohjaus ei anna valmiita vastauksia, eikä ratkaise ongelmia asiakkaan puolesta.

Sekä yksilö, että ryhmätyöskentely perustuu 1–25 kerran tavoitteelliseen prosessiin, jossa keskiössä on asiakkaan itsensä nimeämä aihe tai ongelma, johon hän haluaa muutosta tai uusia näkökulmia. Tapauskohtaisesti sovitaan yhdessä kertojen määrästä.

Avun pariin pääsy ei vaadi diagnoosia eikä aiempia psykiatrisia tutkimuksia. En tarjoa diagnostisia menetelmiä. Palveluni on suunnattu niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Ydinosaamistani on käytännönläheinen ja voimavarakeskeinen keskusteluapu, taideterapeuttinen työskentely, lapset, nuoret ja aikuiset, nepsy, traumatietoisuus, kieli- ja kulttuuritietoisuus.

Services also in English or with translator (translator fee will be added).

Taideterapia voi olla

  • Kuvallista työskentelyä valmiiden kuvien kanssa
  • Kuvien tekemistä itse eri tekniikoin
  • Muovailua
  • Kirjoittamista
  • Kehollista työskentelyä
  • Musiikkia
  • Mielikuvaharjoitteita ja mindfullnessiä
  • Tarinallisuutta ja kirjallisuutta
  • Unien kirjoittamista ja kuvallistamista

Ratkaisukeskeinen taideterapia yksilö- ja ryhmäterapiana

Ratkaisukeskeisessä taideterapia ohjauksessa näkökulma on paljolti sama kuin ratkaisukeskeisessä lyhytterapeuttisessa ohjauksessa, mutta asiaa ja ongelmaa lähestytään luovan prosessin kautta. Taideterapeuttisille lopputuotoksille ei aseteta laadullisia vaatimuksia, vaan keskiössä on mielen hyvinvointia edistävä prosessi. Asiakkaan töitä en analysoi tai tulkitse. Keskeistä on se, mitä merkityksiä kuvan tekijä itse töilleen antaa.

Järjestän säännöllisesti taideterapeuttisia ryhmiä, joiden teemat vaihtuvat. Lue lisää täältä. Mikäli haluat tilata tapahtuman, voit ottaa minuun yhteyttä, niin suunnitellaan teille sopiva taidetapahtuma!