Lempeä Äitiys- valmennus

Yksilöllinen Lempeä Äitiys -valmennus on tarkoitettu sinulle, joka kaipaat tukea tai muutosta erilaisissa äitiyteen liittyvissä asioissa. Lempeä Äitiys -valmennus sopii äideille, äidiksi haluaville, raskaana oleville ja synnyttäneille. Valmennuksen lähtökohtana voi olla myös synnytyskokemus tai synnytyspelko.

Valmennuksen keskiössä on äiti, jolle haluan antaa aidon,lempeän ja läsnäolevan kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen kokemuksen.
Valmennuksessa keskustelemme luottamuksellisesti äitiyteen liittyvistä toiveita ja tavoitteista. Lempeä Äitiys -valmennus perustuu ratkaisukeskeisen valmennuksen periaatteisiin kätilön ammattitaitoa hyödyntäen. Keskipisteenä on valmennettavan omat oivallukset, jolloin on mahdollista löytää itselle parhaimmat ratkaisut. Valmennuksessa lähtökohtana on sinun toiveesi ja tavoitteesi henkilökohtaisia voimavarojasi ja vahvuuksiasi hyödyntäen. Valmennus keskittyy nykyhetkeen, muutokseen ja toivetilaan. Ratkaisukeskeisessä valmentamisessa huomio kiinnitetään ongelmien sijaan siihen mitä kohti halutaan mennä ja mitä halutaan saavuttaa.

Lempeä Äitiys -valmennuksen avulla sinun on mahdollista:

 •  Kirkastaa äitiyteen liittyviä toiveita ja tavoitteita
 • Lisätä omia vahvuuksia ja voimavaroja
 • Löytää uusia näkökulmia äitiyteen ja tämänhetkiseen tilanteeseen
 • Lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Oivaltaa uusia tapoja, joilla voit muuttaa ajatuksia ja uskomuksia itseasettamasi tavoitteen tai toivetilan saavuttamiseksi
 • Saada lisää työkaluja arkeen ja jaksamiseen.

Lempeä Äitiys -valmennuksessa käytetään menetelminä

 • Arvostavaa kuuntelua
 • Erilaisia eteenpäin vieviä äitiyteen liittyviä kysymyksiä
 • Äitiyteen / Synnytykseen liittyviä unelma-/ voimavarakarttoja
 • Kirjeiden kirjoittamista itselle, puolisolle tai kätilölle, joiden avulla kirkastat omia toiveita ja tavoitteita
 • Asteikkotehtäviä, joiden avulla havainnollistat paremmin nykyhetken, tavoitteesi sekä ”pienet askeleet” siinä välillä, joiden avulla etenet kohti toivetilaasi / tavoitetta
 • NLP harjoituksissa voidaan käsitellä mm. äitiyteen liittyviä uskomuksia ja niiden purkamista, mielikuva harjoituksia, voimavarojen ankkurointia
 • Hengitys- / rentoutumisharjoituksia