Kätilön Lempeä Äitiys -tapaamiset

Lempeä Äitiys -tapaamiset on tarkoitettu sinulle, joka kaipaat kuuntelijaa, tukea tai muutosta erilaisissa äitiyteen liittyvissä asioissa. Tapaamisten keskiössä on äiti tai pariskunta, jolle haluan antaa aidon, lempeän ja läsnä olevan kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen kokemuksen. Lempeä Äitiys on valmennuksellista, ammattitaitoista ja lämmintä tukea äitiyden kaikissa vaiheissa sekä vanhemmuutta toivoessa. Kätilön ja ratkaisukeskeisen valmentajan yksilöllisesti suunnitellut tapaamiset tarjoavat sinulle

  •  lisää työkaluja arkeen ja jaksamiseen
  • turvallisen tilan käydä läpi synnytyskokemustasi tai -pelkoasi
  • hyväksyvän ja lämpimän ilmapiirin käsitellä lapsihaaveeseen, lapsettomuushoitoihin tai keskenmenoon liittyviä tunteita
  • näkökulmia tämänhetkiseen tilanteeseesi
  • mahdollisuuden tulla vain pysähtymään oman äitiytesi äärelle
Kätilön Lempeä Äitiys -tapaamiset

Synnytyskeskustelu

Synnytys on yksi elämän merkittävimpiä kokemuksia ja on tärkeää käsitellä synnytys osaksi omaa äitiyttä ja vanhemmuutta. Erityisesti silloin, jos synnytykseen liittyy pettymyksiä tai se on ollut traumaattinen kokemus, se on tärkeää päästä käymään läpi ammattilaisen kanssa. Vaikka itse synnytyskokemusta ei voi muuttaa, joskus voi tuntua lohdulliselta tietää, että omaa suhdetta kokemukseen voi. Synnytyskokemuksen käsittelyn avulla voi oppia ymmärtämään paremmin itseään, tunteitaan sekä tunnistaa omia vahvuuksia ja voimavaroja. Synnytyskeskustelussa käymme läpi synnytyksen tapahtumia ja niiden herättämiä tunteita. Saat kertoa kokemuksesi rauhassa juuri sellaisena kuin se on ja kaikki tunteet ovat sallittuja. Joskus synnytystä on ajankohtaista käydä läpi jo pian synnytyksen jälkeen, joskus vasta vuosien kuluttua. Synnytyskeskusteluun olet tervetullut silloin, kun sinä sitä tarvitset.

Synnytyskeskusteluun voi varata ajan myös kumppanille tai tukihenkilölle. Jokaisella synnytyksessä läsnä olleella on siitä oma kokemuksensa ja joskus asiat koetaan hyvin eri tavoin. On tärkeää, että jokainen tulee oman kokemuksensa ja tunteiden kanssa kuulluksi.

Synnytyspelkokeskustelu

Synnytyspelkoa voidaan hoitaa ja on tärkeää ettet jää pelkosi kanssa yksin.
Synnytyspelon käsittelyssä on tavoitteena auttaa odottavaa äitiä valmistautumaan synnytykseen antamalla tarpeeksi tietoa, vähentää pelon tunnetta sekä lisätä turvallisuuden tunnetta ja luottamusta itseen. Tapaamisessa keskustelemme synnytykseen liittyvistä ajatuksista, peloista ja kokemuksista sekä synnyttäjää askarruttavista asioista. Tuen ja autan sinua myös valmistautumaan synnytykseen. Tapaamisessa hyödynnämme myös erilaisia kehon-ja mielenharjoituksia, joita voit tehdä odotusaikana synnytykseen valmistautuessa ja jotka ovat helppo palauttaa synnytyksen aikana mieleen.

On hyvä muistaa, että myös kumppania tai tukihenkilöä voi tuleva yhteinen synnytys huolettaa tai pelottaa. Myös hänen on tärkeä käsitellä omia mahdollisia jännityksen tai pelon aiheita, jotta hän voi olla hyvänä tukena synnytyksessä.

Keskeinen osa synnytykseen valmistautumista on myös synnytyssuunnitelman tekeminen, jonka tekemistä voimme käydä tapaamisessa yhdessä läpi. Synnytyssuunnitelma on keino kirkastaa omia toiveita ja ajatuksia synnytykseen liittyen. Synnytyssuunnitelma on hyvä kommunikoinnin väline synnyttäjän, kumppanin/tukihenkilön ja henkilökunnan välillä.
Sen avulla voi varmistaa, että omat toiveesi tulevat kuulluksi.