Sinun kannattaa tarkistaa mahdolliset päälle jääneet kehitysheijasteet mikäli…

  • sinulla on jumeja kehossa, jotka uusiutuvat vaikka huollat kehoasi säännöllisesti
  • sinulla on tasapaino- tai motoriikan hallinnan haasteita
  • lapsella on lukemisen, matematiikan tai kirjoittamisen haasteita
  • lapsella on motorisia haasteita ja esiintyy kömpelyyttä
  • epäillään että lapsella on ADHD tai ADD, on ylivilkas tai keskittymisen haasteita
  • olet urheilija ja haluat varmistaa, että sinulla on koko potentiaalisi käytössä eikä aivojen ja hermoston väliselle yhteistyölle ole mitään esteitä
Palvelua tarjoaa Jouko Mikkola

Primitiivirefleksit eli kehitysheijasteet, niiden kartoitus ja hoito

Primitiivirefleksit kuuluvat oleellisena osana ihmisen lapsuusajan kehitykseen. Refleksien tehtävä on ohjata kasvuamme ja kehitystämme ensimmäisten elinvuosiemme aikana syttymällä ja sammumalla. Refleksit sammuvat tai kypsyvät pois riittävän käytön seurauksena aina seuraavan kehitysvaiheen tieltä. Usein kuitenkin seuraava kehitysvaihe syttyy, vaikka edellinen olisi vielä sammumatta, jolloin refleksi jää kokonaan tai osittain päälle. Tällöin ne jäävät haittaamaan toimimista, oppimista, keskittymistä, suunnittelukykyä ja stressinsietoa tai altistavat meitä kivuille, säryille ja eriasteisille loukkaantumisille. Refleksit voidaan sammuttaa ja näin viestin kulku aivojen ja hermoston välillä normalisoituu. Posturaalirefleksit kuuluvat olla päällä, joten tarvittaessa ne sytytetään jotta ne tukevat kehomme toimintaa.

  • Yleisimpiä päälle jääneitä refleksejä ovat mm. moro, atnr, stnr, galant, amphibian, landau ja eri silmärefleksit. Päälle jääneet refleksit eivät ole sairaus vaan hidaste.
  • Päälle jääneet refleksit vaikuttavat ihmisen motoriikkaan ja kykyyn hallita kehoa ja tasapainoa.
  • Primitiivirefleksit estävät meitä käyttämästä luontaisia vahvuuksia ja kuluttavat voimavaroja. Näin ollen omasta potentiaalista on vain osa käytössä ja kehossa on koko ajan pieni stressitila.
  • Refleksihoidoilla ja kotiharjoitteilla saadaan koko potentiaali nopeasti käyttöön.
Palvelua tarjoaa Jouko Mikkola