Fysioterapia

Fysioterapiassa keskitytään esimerkiksi liikkumiskyvyn edistämiseen, kivun vähentämiseen tai alentuneen suorituskyvyn parantamiseen. Hoidon tavoitteena on asiakkaan elämänlaatuun vaikuttaminen positiivisella tavalla. Yhdessä pysähdytään tarkastelemaan asiakkaan historiaa ja nykytilannetta sekä pohditaan hänelle sopivia keinoja vaikuttaa asiaan. Mitä fysioterapeutti voi tehdä ja mihin asiakas itse voisi vaikuttaa. Terapiamenetelmissä hyödynnetään paljon manuaalisia tekniikoita, kuten kalvokäsittelyä ja nivelten mobilisointia. Harjoitteita ohjataan asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Asiakasta ohjataan tiedostamaan omat voimavaransa ja ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan siinä määrin kuin se on hänelle mahdollista.

Fysioterapiasta voit saada apua esimerkiksi:

  • niska-hartiaseudun kipuihin
  • alaselkäkipuihin
  • lonkkakipuihin
  • olkapääkipuihin

Mirka on erikoistunut fysioterapeuttina (äitiysfysioterapian lisäksi) tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen. Erityisesti rangan, purentalihasten, olkapään, keskivartalon ja lantiorenkaan toiminnan ongelmat ovat hänen vahvinta osaamisaluettaan. Mirkalla on runsaasti kokemusta myös ortopedisesta kuntoutuksesta, joten hänelle voit varata ajan myös leikkausten jälkitilojen kuntoutusta varten. Fysioterapeuttina Mirka on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti kartoittava, tarkka ja lempeä. Hän hyödyntää fysioterapiassa liikeharjoittelun lisäksi erilaisia manuaalisia tekniikoita ja mm. kinesioteippausta.

Fysioterapiaa tarjoaa Mirka Katajisto