Fysioterapia

Fysioterapiassa keskitytään esimerkiksi liikkumiskyvyn edistämiseen, kivun vähentämiseen tai alentuneen suorituskyvyn parantamiseen. Hoidon tavoitteena on asiakkaan elämänlaatuun vaikuttaminen positiivisella tavalla. Yhdessä pysähdytään tarkastelemaan asiakkaan historiaa ja nykytilannetta sekä pohditaan hänelle sopivia keinoja vaikuttaa asiaan. Mitä fysioterapeutti voi tehdä ja mihin asiakas itse voisi vaikuttaa. Terapiamenetelmissä hyödynnetään paljon manuaalisia tekniikoita, kuten kalvokäsittelyä ja nivelten mobilisointia. Harjoitteita ohjataan asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Asiakasta ohjataan tiedostamaan omat voimavaransa ja ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan siinä määrin kuin se on hänelle mahdollista.

Fysioterapiasta voit saada apua esimerkiksi:

  • niska-hartiaseudun kipuihin
  • alaselkäkipuihin
  • lonkkakipuihin
  • olkapääkipuihin

Fysioterapeuttina Bettina haluaa kohdata ihmisen kokonaisuutena, mieli ja keho toimivat saumattomasti yhdessä, eikä niitä voi erottaa toisistaan. Hän hoitaa asiakkaitaan psykofyysisen viitekehyksen kautta, auttaen näin vahvistamaan kehon ja mielen yhteyttä. Vastaanotolla voidaan hyödyntää mm. osteopaattisia manuaalisia tekniikoita kehoa käsiteltäessä ja EFT- tekniikkaa tunteiden purkamisessa. Esimerkiksi loukkaantumisen seurauksena ei välttämättä aina ole pelkkä kehon kiputila, vaan mukanaan saattaa kantaa monenlaisia tunteita, kuten uhkakuvia uudesta vammasta, epäilystä kuntoutuksen onnistumisesta tai häpeää omasta vajavaisuudestaan. Pelko estää hengitystä virtaamasta vapaasti, se estää luottamasta kehoon ja pysäyttää paikoilleen. Muun muassa näihin asioihin voi hakea apua ja tukea varaamalla ajan Bettinalle. Hän auttaa asiakkaitaan saamaan helpotusta kolotuksiin ja särkyihin, mutta myös ymmärtämään kehoaan ja mieltään entistä paremmin.

Mirka on erikoistunut fysioterapeuttina (äitiysfysioterapian lisäksi) tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen. Erityisesti rangan, purentalihasten, olkapään, keskivartalon ja lantiorenkaan toiminnan ongelmat ovat hänen vahvinta osaamisaluettaan. Mirkalla on runsaasti kokemusta myös ortopedisesta kuntoutuksesta, joten hänelle voit varata ajan myös leikkausten jälkitilojen kuntoutusta varten. Fysioterapeuttina Mirka on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti kartoittava, tarkka ja lempeä. Hän hyödyntää fysioterapiassa liikeharjoittelun lisäksi erilaisia manuaalisia tekniikoita ja mm. kinesioteippausta.

Fysioterapiaa tarjoavat Bettina Lumme ja Mirka Katajisto