Fysioterapia

Fysioterapiassa keskitytään esimerkiksi liikkumiskyvyn edistämiseen, kivun vähentämiseen tai alentuneen suorituskyvyn parantamiseen. Hoidon tavoitteena on asiakkaan elämänlaatuun vaikuttaminen positiivisella tavalla. Yhdessä pysähdytään tarkastelemaan asiakkaan historiaa ja nykytilannetta sekä pohditaan hänelle sopivia keinoja vaikuttaa asiaan. Mitä fysioterapeutti voi tehdä ja mihin asiakas itse voisi vaikuttaa. Terapiamenetelmissä hyödynnetään paljon manuaalisia tekniikoita, kuten kalvokäsittelyä ja nivelten mobilisointia. Harjoitteita ohjataan asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Asiakasta ohjataan tiedostamaan omat voimavaransa ja ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan siinä määrin kuin se on hänelle mahdollista.

Fysioterapiasta voit saada apua esimerkiksi:

  • niska-hartiaseudun kipuihin
  • alaselkäkipuihin
  • lonkkakipuihin
  • olkapääkipuihin
Fysioterapiaa tarjoaa Bettina Lumme ja Mirka Katajisto