Äitiysfysioterapiasta saat tukea sekä raskauden aikana että synnytyksen jälkeen.

Äitiysfysioterapiassa äiti nähdään kokonaisuutena, jolloin keho, mieli ja tunteet kulkevat käsi kädessä. Äidin voimavarat otetaan huomioon kotiharjoitteiden suunnittelussa ja harjoitteet pyritään sovittamaan vauva- ja pikkulapsiarkeen sopiviksi.

Äitiysfysioterapia voi raskauden aikana olla

 • sopivan liikunnan ja harjoittelun ohjaamista
 • kivun lievitystä ja ennaltaehkäisyä
 • synnytykseen valmistautumista
 • lantionpohjan lihasten tunnistamisen ja raskausaikana sopivan harjoittelun ohjausta

Äitiysfysioterapia voi synnytyksen jälkeen olla

 • synnytyksestä palautumisen tukemista
 • suorien vatsalihasten erkauman kuntouttamista
 • kivun lievitystä ja ennaltaehkäisyä
 • ergonomiassa ohjaamista
 • sektioarven hoitoa
 • lantionpohjan lihasten kuntouttamista

Ensimmäinen käynti 75 min. 80 €
Jatkokäynnit 60 min. 70 €

Äitiysfysioterapiaa tarjoaa Maria Jokela

Fysioterapia

Fysioterapiasta saat helpotusta kiristyksiin ja kipuihin, sekä paljon muutakin…

Fysioterapiassa keskitytään esimerkiksi liikkumiskyvyn edistämiseen, kivun vähentämiseen tai alentuneen suorituskyvyn parantamiseen. Hoidon tavoitteena on asiakkaan elämänlaatuun vaikuttaminen positiivisella tavalla. Yhdessä pysähdytään tarkastelemaan asiakkaan historiaa ja nykytilannetta sekä pohditaan hänelle sopivia keinoja vaikuttaa asiaan. Mitä fysioterapeutti voi tehdä ja mihin asiakas itse voisi vaikuttaa. Terapiamenetelmissä hyödynnetään paljon manuaalisia tekniikoita, kuten kalvokäsittelyä ja nivelten mobilisointia. Harjoitteita ohjataan asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Asiakasta ohjataan tiedostamaan omat voimavaransa ja ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan siinä määrin kuin se on hänelle mahdollista.

 • Fysioterapia 60min. 69€
Fysioterapiaa tarjoaa Bettina Lumme